Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  EMAS-taulukko

   

                               EMAS.jpg

   

  VAATIMUSRAPORTISSA

  Selkeä ja yksiselitteinen kuvaus EMAS-järjestelmään rekisteröitävästä organisaatiosta ja yhteenveto sen toiminnasta, tuotteista ja palveluista

  sekä tarpeen vaatiessa suhteesta mahdolliseen emo-organisaatioon.

  TVO:n esittely
  Organisaation ympäristöpolitiikka ja lyhyt kuvaus organisaation ympäristöjärjestelmästä.

  Yhtiötason politiikat

  Ympäristöjohtaminen

  Kuvaus organisaation kaikista merkittävistä välittömistä ja välillisistä ympäristönäkökohdista, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia,

  ja selitys kyseisiin näkökohtiin liittyvien vaikutusten luonteesta.

  Ympäristövaikutukset
  Kuvaus merkittäviin ympäristönäkökohtiin ja -vaikutuksiin liittyvistä ympäristöpäämääristä ja -tavoitteista.

  Ympäristöjohtaminen

  Ympäristöohjelma 2013

  Yhteenveto saatavilla olevista tiedoista, joissa organisaation ympäristönsuojelun tasoa verrataan merkittävien ympäristövaikutusten osalta

  sen ympäristöpäämääriin ja -tavoitteisiin. Raportoinnissa on käytettävä keskeisiä indikaattoreita ja muita soveltuvia ympäristönsuojelun

  tason indikaattoreita.

  Ympäristöjohtaminen

  Ympäristöohjelma

  Ympäristövaikutukset

  Ympäristötase

  Jäähdytysvesi

  Raaka-aineet ja materiaalitehokkuus

  Tuotanto ja energiatehokkuus

  Päästöt ilmaan

  Päästöt veteen ja maaperään

  Jätteet

  Ympäristötutkimukset

  Muut ympäristönsuojelun tasoon liittyvät tekijät, mukaan lukien lakisääteisten vaatimusten täyttäminen merkittävien ympäristövaikutusten

  kannalta.

  Ympäristöjohtaminen

  Viranomaisyhteistyö

  Jäähdytysvesi

  Päästöt ilmaan

  Päästöt veteen

  Jätteet

  Viittaus soveltuviin ympäristöön liittyviin lakisääteisiin vaatimuksiin. Viranomaisyhteistyö
  Ympäristötodentajan nimi ja akkreditointi- tai toimilupanumero sekä vahvistamisen päivämäärä. Todennuslausunto

  Voimalaitoksemme Olkiluodossa on EMAS-rekisteröity (Eco-Management and Audit Scheme) tunnuksella FI-000039 (NACE-koodi D35.1.1). Rekisteröinti on voimassa 30.6.2015 asti.