Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Toimivaa johtoa avustavat toimikunnat ja ohjausryhmät

    Hallitus voi asettaa toimivaa johtoa avustavia toimikuntia ja ohjausryhmiä, jotka ilman osakeyhtiöoikeudellista toimivaltaa ja vastuuta käsittelevät alaansa kuuluvia erityiskysymyksiä. Toimikuntiin ja ohjausryhmiin kuuluu hallituksen nimeämiä jäseniä ja asiantuntijoita.

    Hallitus määrittelee toimikuntien ja ohjausryhmien toimintasäännöt.