Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

  Avoimuus

  avoimuus.png

  CASE

  Tiedetoimittajat vieraisilla

  Lue lisää

  Viestinnän avoimuus

  TVO tukee vuorovaikutteista ja avointa yrityskulttuuria. Yhtiö kertoo avoimesti, rehellisesti ja nopeasti toiminnastaan ja sen vaikutuksista sidosryhmilleen lakeja ja tiedonantovelvollisuutta noudattaen. TVO tekee asiallista ja vuorovaikutteista yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa.

  Yhtiö osallistuu energian tuotantoon liittyvään moniarvoiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. TVO kunnioittaa myös niiden arvomaailmaa ja mielipiteitä, jotka suhtautuvat ydinvoimaan ja sen toimintaan torjuvasti.

  TVO tekee yhteistyötä poliittisten päättäjien ja valtiovallan kanssa energia-alaa koskevien lakien ja toimintaohjeiden kehittämiseksi ja toimeenpanemiseksi. TVO:n kanssakäyminen kaikkien sidosryhmien kanssa on korkeiden eettisten periaatteiden ohjaamaa, ja siten vahvistaa luottamusta sekä TVO:n että sidosryhmän toimintaan, eikä ole uhka kummankaan maineelle tai puolueettomuudelle. TVO ei tue poliittista toimintaa millään tavalla.

  Sidosryhmäyhteistyö

  TVO kehittyy vuoropuhelussa sidosryhmiensä kanssa. Tärkeimpiä sidosryhmiä ovat henkilöstö, omistajat, viranomaiset, naapurit ja lähikunnat, päättäjät, rahoittajat, alihankkijat ja tavarantoimittajat, tiedotusvälineet ja suuri yleisö. Yhtiö pyrkii säännöllisellä keskustelulla ja tutkimuksilla kartoittamaan sidosryhmien odotuksia TVO:sta ja vastaamaan niihin kaikilla käytössä olevilla tavoilla. Tasapuolinen vuoropuhelu kaikkien sidosryhmien kanssa on TVO:lle tärkeää.

  Sidosryhmien näkemykset huomioidaan kaikissa TVO:n suunnitelmissa ja päätöksissä, joilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia paikallisyhteisöön tai suomalaiseen yhteiskuntaan.

  Vuoden 2013 aikana sidosryhmille viestittiin muun muassa seuraavilla tavoilla ja kanavilla:

  • 11 tiedotteella
  • 61 ajankohtaisuutisella nettisivuilla
  • 4 lehdistötilaisuudella
  • 3 sidosryhmätilaisuudella
  • 3 Ytimekäs-sidosryhmälehdellä
  • 3 Uutisia Olkiluodosta -lehdellä lähialueen asukkaille
  • 3 What’s On -lehdellä OL3-työmaan henkilöstölle
  • 6 sähköisellä uutiskirjeellä
  • osallistumalla 6 messu- ja yleisötapahtumaan sekä 7 opiskelijatapahtumaan.

  Vuonna 2013 sidosryhmien kanssa käydyssä keskusteluissa nousivat esiin muun muassa ydinvoiman turvallisuus, kilpailukyky, OL3-projekti, käytetyn polttoaineen loppusijoitus ja OL4-hankkeen tarjouskilpailu.