× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Vastuullisuusraportointi  /  Ympäristöraportin todennuslausunto

YMPÄRISTÖRAPORTIN TODENNUSLAUSUNTO

Vaatimuksenmukaisuuden vahvistus

DNV GL Business Assurance Oy Ab on akkreditoituna todentajana (FI-V-0002) tarkastanut, että Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon voimalaitoksen ympäristöjärjestelmä hallintaohjelmineen ja auditointimenettelyineen sekä ympäristöselonteko indikaattoreineen täyttävät asetuksen (EY) N:o 1221/2009 sekä komission asetuksen 2017/1505 vaatimukset.

Todentamisen laajuus ja suoritustapa

Ympäristöselonteon (Ympäristöraportti 2017) todentaminen suoritettiin Teollisuuden Voima Oyj:n Olkiluodon toimipisteessä 8.2.2018. Todentaminen suoritettiin yhdessä ISO 14001:2015 määräaikaisauditoinnin yhteydessä käyden läpi sekä molempien järjestelmien vaatimukset että niiden täyttämisen.

Raportin kattavuus ja raportoitujen tietojen todenmukaisuus on varmennettu kirjallisen raportin ja käytäntöjen auditoinnin ja tarkastusten perusteella. Samalla on haastateltu toimipisteen avainhenkilöitä ja verrattu raportoitua tietoa tarkastettuun lähdemateriaaliin.

Ympäristöselonteko 2017 on laadittu samalla rakenteella kuin vuoden 2016 raportti ja jatkaa samaa linjaa kuin aikaisemmat raportit, joten sekä asiat että ympäristöindikaattorit ovat siten hyvin vertailtavissa vuosittain. Raportti antaa todellisen ja kattavan kuvan Teollisuuden Voima Oyj:n toiminnasta ja sen vaikutuksista ympäristöön. Ympäristöjärjestelmässä asetetaan päämäärät tavoitteineen. Niiden sekä järjestelmän toteuttamista seurataan sekä ympäristöryhmässä että johdon katselmuksissa. Järjestelmää ja sen vaikuttavuutta kuvaava Ympäristöselonteko 2017 käytettyine ympäristöindikaattoreineen täyttää EMAS asetuksen 1221/2009 vaatimukset ympäristöselonteolle.

Teollisuuden Voima Oyj:n voimakas sitoutuminen korkeaan turvallisuus-, laatu- ja ympäristönsuojelun kulttuuriin sekä jatkuvaan kehittämiseen kuvastuu Ympäristöselonteosta 2017.

Espoossa 23.2.2018
DNV GL Business Assurance Oy/Ab
EMAS-Akkreditoitu todentaja
FI-V-0002

Esa Notkonen
Lead Auditor, Päätodentaja