VASTUULLISUUSRAPORTOINTI

TVO on raportoinut vastuullisesta toiminnastaan ympäristöasioissa vuodesta 1996 ja yhteiskuntavastuuasioissa vuodesta 2001.
Vastuullisuus- ja ympäristöraportoinnin edellyttämät tiedot löytyvät TVO:n internetsivuilta, joissa kerrotaan TVO:n vastuullisesta toiminnasta sekä TVO:lle että sidosryhmille olennaisista vastuullisuuden näkökohdista vuonna 2016 (1.1.–31.12.2016). Ympäristöraportoinnissa kerrotaan TVO:n toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristönsuojelutavoitteista sekä niiden toteutumisesta ja keskeisistä ympäristöindikaattoreista. TVO julkaisee vastuullisuustiedot vuosittain keväällä www.tvo.fi - internetsivuilla. Vuoden 2015 vastuullisuusraportoinnin tiedot julkaistiin vuosikertomussivustolla huhtikuussa 2016.

Riippumaton ja puolueeton DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab on varmentanut yhteiskuntavastuuraportin sosiaalisen vastuun osion Global Reporting Initiative (GRI) Standards –ohjeiston Core-tason mukaisesti tammi-helmikuussa 2016. Varmennusraportti on luettavissa kohdasta Yhteiskuntavastuuraportin varmennusraportti. Kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon vuodelta 2016 on tarkastanut KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Riippumaton ja puolueeton akkreditoitu todentaja DNV GL Business Assurance Finland Oy Ab on todentanut ympäristöraportin tiedot. Lausunto on saatavilla Ympäristöraportin Todennuslausunto -kohdassa.

Yhteiskuntavastuuraportoinnin ja ympäristöraportoinnin mukaiset tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla www.tvo.fi suomen- ja englanninkielisinä. Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sekä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ovat saatavilla verkkovuosikertomusportaalissa internetsivuilla suomen- ja englanninkielisinä. Vuoden 2017 raportoitavat asiat päivitetään TVO:n Internet-sivustolle keväällä 2018.