VAKAA SÄHKÖNTUOTANTO

Sähkön hinta pysyy TVO:n omistajille vakaana, kun yhtiön toiminta on suunnitelmien mukaista ja sekä kustannukset että tuotanto toteutuvat budjetoidusti. TVO tuottaa tasaisesti sähköä ja pitää samalla huolta tulevasta tuotantokyvystään.
Vuonna 2016 sähkön tuotantokustannustavoitteet saavutettiin, mutta toimitusmäärätavoite alittui hieman OL1:n ja OL2:n pidentyneiden vuosihuoltojen, OL1:n viallisten polttoainesauvojen poistoseisokin sekä OL2:n generaattorin magnetointikoneen korjauksen vuoksi. Vakaa ja ennakoitavissa oleva sähkön hinta on omistajille tärkeää.

TVO:n liikevaihto oli 339,9 miljoonaa euroa vuonna 2016.

tuotanto.png
liikevaihto.png