× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Kannattava sijoitus  /  Taloudelliset vaikutukset

TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

TVO käyttää taloudellisen vastuun raportointiin soveltuvin osin Global Reporting Initiativen (GRI) Standards -ohjeiston mukaisia tunnuslukuja ja raportoi muutamia osana tilinpäätösprosessia kerättyjä lukuja, jotka eivät sisälly varsinaisiin tilinpäätöstietoihin. Kuvaamme TVO:n taloudellisia vaikutuksia (M€) tärkeimmille sidosryhmille alla olevalla kuvalla, jonka luvut on johdettu TVO:n tuloslaskelmasta ja taseesta. Selitteet eivät sisällä kaikkia vaikutuksia.

Kuvaamme TVO:n taloudellisia vaikutuksia (M€) tärkeimmille sidosryhmille alla olevalla (kuvalla).

Taloudelliset_vaikutukset.png

Lisäarvon tuottaminen

Osakkaat 316
TVO tuottaa sähköä omakustannusperiaatteella osakkailleen. Vuonna 2017 TVO:n osakkaat maksoivat sähköstä 316 miljoonaa euroa. Sähköä TVO toimitti 14 673 GWh, noin kuudesosan Suomessa käytetystä sähköstä.

TVO:n omistajien kautta sähkö leviää ympäri Suomen, sillä TVO:n suurimman omistajan, Pohjolan Voiman, omistajina ja sähkön saajina on suuri joukko suomalaisia yrityksiä sekä 132 kuntaa omistamiensa energiayhtiöiden kautta.

Noin puolet TVO:n tuottamasta sähköstä käytetään teollisuudessa TVO:n osakkaiden teollisuusyrityksissä eri paikkakunnilla. Noin puolet sähköstä kulutetaan kotitalouksissa, maataloudessa ja palvelusektorilla.

Lisäarvon jakaantuminen

Toimittajat ja alihankkijat 181
Vuosihuolloissa oli mukana noin 1 300 TVO:n ulkopuolista henkilöä, joista noin 1 000 suomalaista. Suomen lisäksi urakoitsijoita tuli 22 muusta maasta.

Pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. vartioinnista vastaava Securitas Oy, henkilöstöruokalasta vastaava Rauman Hovi Oy sekä siivous- ja puhtaanapitopalveluista vastaava RTK-Palvelu Oy. Nämä työllistävät Olkiluodossa yli 300 henkilöä. Yhteensä TVO työllisti Olkiluodossa säännöllisesti alihankkijoita ja konsultteja yli 700 henkilöä.

Investoinnit ja rahoittajat 298
Rahoittajat
TVO:n lyhyt- ja pitkäaikaisten lainojen määrä oli vuoden lopussa 4 412 miljoonaa euroa. Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 200 miljoonaa euroa ja lainoja lyhennettiin 259 miljoonaa euroa.

Investoinnit
Olkiluodon ydinvoimalaitos pidetään jatkuvasti hyvässä tuotannollisessa ja toiminnallisessa kunnossa laitosyksiköillä vuorottelevilla polttoaineenvaihto- ja huoltoseisokeilla. Vuoden 2017 suurimpia huoltoseisokin töitä olivat reaktorin pääkiertopumppujen ja niihin liittyvien taajuusmuuttajien uusinta, neutronivuon kalibrointijärjestelmän uusinta sekä reaktoripaineastian yhteiden korjaustyö.

OL3-projektin investoinnit olivat vuonna 2017 yhteensä 225 miljoonaa euroa. Laitosyksikön rakennustekniset työt ovat pääosin valmiit. Sähkö-, automaatio- ja mekaaniset asennukset ovat edelleen kesken. Useita kuukausia kestävä kuumakoevaihe alkoi joulukuussa 2017.

T&K-toiminnan menot olivat yhteensä 27 miljoonaa euroa, josta valtaosa käytettiin ydinjätehuoltoon liittyvään T&K-toimintaan.

Henkilöstö 49
TVO työllisti vuoden lopussa 806 henkilöä.

Henkilöstöstä 51 prosenttia on Raumalta, 19 Eurajoelta ja 14 Porista.

TVO palkkasi 110 uutta henkilöä vuonna 2017 ja eläkkeelle lähti 8 henkilöä.

Vuoden lopussa OL3-työmaa työllisti keskimäärin 2 400 henkilöä. Projektin alihankintatyöt työllistävät lisäksi niin Suomessa kuin kansainvälisesti.

TVO maksoi kiinteistöveroa Eurajoen kunnalle 16 miljoonaa euroa.

TVO maksoi Valtion ydinjätehuoltorahastoon ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi vuonna 2017 49 miljoonaa euroa.

Kuvan luvut on johdettu TVO:n tuloslaskelmasta ja taseesta. Selitteet eivät sisällä kaikkia vaikutuksia.

liikevaihto_FI.png
omavaraisuus_FI.png