× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Ympäristö ja ilmastoystävällisyys  /  Ympäristövaikutukset  /  Raaka-aineet ja materiaalitehokkuus

RAAKA-AINEET JA MATERIAALITEHOKKUUS

Sähkön tuotantoketjun kaikissa vaiheissa varmistetaan ydinpolttoaineena käytettävän uraanin turvallinen käyttö aina uraanin vastuullisesta hankinnasta turvalliseen loppusijoitukseen. TVO:n laitosyksiköt OL1 ja OL2 tarvitsevat vuoden aikana polttoaineenaan yhteensä noin 40 tonnia matalarikasteista uraania.

TVO käyttää ydinpolttoaineen hankinnassa ns. hajautettua hankintaketjua, eli eri hankintavaiheille tehdään erilliset sopimukset ja kullekin vaiheelle on tavanomaisesti myös useampia toimittajia. Hankintojen perustan muodostavat pitkäaikaiset toimitussopimukset alan johtavien toimittajien kanssa. Uraania hankitaan vain niiltä toimittajilta, jotka täyttävät TVO:n asettamat tiukat vaatimukset.

Materiaalitehokkuutta kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella

TVO hankkii kestäviä ja pitkäikäisiä tuotteita sekä huomioi niiden loppuvaiheen kierrätyksen ja mahdollisen uudelleenkäytön. Hankinnoissa varmistetaan laitosyksiköiden turvallinen, kilpailukykyinen ja luotettava tuotanto sekä pitkäikäinen käyttö.

Hankittavien tuotteiden ja palvelujen tulee täyttää TVO:n laatu- ja ympäristövaatimukset. Yhtiön toiminnalle välttämättömien tuotteiden ja palvelujen saatavuus varmistetaan pitkäaikaisilla sopimuksilla, jotka perustuvat molemminpuoliseen luottamukseen ja kumppanuuteen.

Syksyllä järjestettiin käytettyjen toimistokalusteiden ja -tarvikkeiden kierrätyskampanja, jossa kaikilla Olkiluodossa työskentelevillä, niin henkilöstöllä kuin alihankkijoilla, oli mahdollisuus ostaa käytettyjä ja hyväkuntoisia toimistokalusteita. Kierrätyskampanjan tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen. Lisäksi TVO lahjoitti toimistokalusteita ja -tarvikkeita lähialueen oppilaitoksiin ja urheiluseuroille.

materiaalitehokkuus_FI.png

Tuotannon apuaineet

TVO:n kemikaalien varastointi ja käsittely on laajamittaista ja Olkiluodon ydinvoimalaitos on turvallisuusselvityslaitos. Apuaineet käsittävät varavoimadieseleissä, varalämpökattilalaitoksessa sekä ajoneuvoissa käytettävän polttoaineen (öljyt) ja runkopolyypin torjuntaan merivesijärjestelmissä käytettävän natriumhypokloriitin (NaCIO). Myös prosessiveden puhdistukseen käytettävä ioninvaihtomassa sekä laitoksella käytettävät liuottimet, bitumi ja typpi (muut kemikaalit) kuuluvat raportoitaviin apuaineisiin. 

Apuaineet20172016201520142013
Öljyt (m3)
258255391
277303
NaClO (15 %) (m3)404145  4663
Muut kemikaalit (t)176235139 191
139
Ioninvaihtomassat (t)131815  1310

Kierrätyksellä vähennetään veden kulutusta

Jäähdytysvetenä käytettävän meriveden lisäksi Olkiluodon voimalaitoksella käytetään myös makeaa vettä talous- ja prosessivetenä. Reaktorissa kiehuvassa prosessivedessä ei saa olla suoloja, epäpuhtauksia tai hiukkasia, jotka voisivat vahingoittaa reaktorin sisäosia. Olkiluodossa on kaikki vedenkäsittelyssä tarvittavat laitokset: vesilaitos, suolanpoistolaitos, laboratorio ja jätevedenpuhdistamo. Vesilaitoksella käsitellään talous- ja prosessivesi. Voimalaitosprosessissa käytettävä vesi puhdistetaan ioninvaihto- ja käänteisosmoositekniikoilla. Prosessivettä kierrätetään ja puhdistetaan jatkuvasti. Polttoainealtaiden vesi säilötään vuosihuoltojen aikana varastoaltaisiin, joista se otetaan uudelleen käyttöön. Veden kierrätys vähentää vuosittain puhtaan prosessiveden tarvettamme ja voimalaitokselta poistuvan prosessijäteveden määrää noin 30 000 m3. Makeaa vettä otettiin Eurajoesta raportointivuonna 284 874 m3. Lisääntynyt veden tarve johtui OL3-laitosyksikön käyttöönottovaiheesta.

raakavesi_FI.png

Raakaveden käsittely
20172016201520142013
Vesimäärä (m3) 1)
284 874
256 237
201 229203 341274 549
Vedenkäsittelykemikaalit (t) 2)
8370435074

1) Eurajoesta Korvensuon varastoaltaalle pumpattu pintavesi. 2) Raakaveden käsittelyyn käytetyt kemikaalit (H2SO4, NaClO (10 %), NaOH, saostuskemikaalit).