× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Yhteiskunnallinen vaikuttaja  /  Paikallisyhteistyö

PAIKALLISYHTEISTYÖ

Voimalaitoksen lähialuetta ovat Olkiluodon läheisyydessä asuvat ihmiset ja paikalliset yhteisöt.

Toiminnan taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset koskettavat eniten lähialueen kuntia ja niissä asuvia ihmisiä. TVO:n lähialueena voidaan kuitenkin pitää myös koko Suomea, koska osakaskunnassa olevien kuntaomisteisten energiayhtiöiden kautta TVO:n tuottaman omakustanteisen sähkön hyöty jakautuu kattavasti koko Suomeen.

TVO haluaa olla aktiivinen ja hyvä naapuri. Se tarkoittaa keskustelua ja kuuntelemista. Yhtiö ylläpitää vuoropuhelua lähiseudun asukkaiden kanssa erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien avulla.

Vilkasta yhteistyötä useissa eri kanavissa

TVO julkaisee lähialueen asukkaille Uutisia Olkiluodosta -lehteä ja järjestää säännöllisiä keskusteluja eri foorumeilla, muun muassa Kuntien yhteistyötoimikunnassa. Eurajoen kunnan kanssa TVO ylläpitää tiivistä keskustelua kunnan omassa yhteistyöryhmässä. Lisäksi TVO osallistuu Vuojoki-säätiön ja Vuojoen yhteistyöryhmän toimintaan.

Kuntien yhteistyötoimikunta perustettiin TVO:n aloitteesta, ja se on toiminut 1970-luvulta saakka. Yhteistyötoimikunta on foorumi vuoropuhelulle ja tiedonvaihdolle, ja se antaa ensi käden tietoa lähikuntien poliittisille päättäjille. TVO:n ja Posivan edustajien lisäksi toimikunnassa on mukana kuntien nimeämiä edustajia Eurajoelta, Raumalta, Nakkilasta ja Eurasta.

TVO käy vapaamuotoista keskustelua lähialueen asukkaiden kanssa torikahveilla, jossa yhtiöön ja ydinvoimaan liittyvä keskustelu on vilkasta. TVO toimii ns. kummiyrityksenä Eurajoen yhteiskoululle (yläkoulu), jonka kanssa on tehty pitkään kouluyhteistyötä järjestämällä teemapäiviä kullekin vuosiluokalle. Energiaa Länsi-Suomessa -koululaistapahtumaviikot järjestetään yhdessä länsirannikon muiden voimalaitosten kanssa. TVO osallistuu myös Taloudellisen Tiedotustoimiston (TAT) kehittämään asiantuntijaverkostostoon, jossa oppilaitokset voivat kutsua eri alojen asiantuntijoita virtuaalisesti oppitunneille.

TVO järjestää vuosittain neljä tiede- ja teknologialeiriä alakouluikäisille lapsille teemalla ”Kiinnostus herää kokeilemalla”. Olkiluodon tiede- ja teknologialeirejä on järjestetty vuodesta 2003. Leirit kestävät maanantaista perjantaihin ja kullekin leirille osallistuu 22 lasta, kesän aikana yhteensä 88 lasta. Leiriläiset tutustuivat lasten ehdoilla luonnontieteisiin ja teknologiaan.

TVO:n vaikutukset paikallisyhteisöön ja lähiympäristöön

TVO:lle on mahdollista lähettää palautetta tai kysymyksiä muun muassa TVO:n Internetsivujen kautta. TVO vastaa kaikkiin yhteystiedoilla varustettuihin yhteydenottoihin. Vuonna 2017 TVO sai yhden ulkoisen huolenilmaisun. TVO:n merkittävin negatiivinen ja mitattava vaikutus lähialueelle on laitosalueen läheisen merivesialueen veden lämpötilan lievä nousu. Veden lämpötilan nousua seurataan ja mitataan säännöllisesti, kuten myös sen vaikutuksia meren pohjaan.

TVO:n merkittävin myönteinen vaikutus lähiyhteisöön liittyy alueen taloudelliseen hyvinvointiin ja toimeliaisuuteen työllistävällä vaikutuksella. Paikallisyhteisö suhtautuu TVO-konsernin investointeihin, muun muassa OL3-projektiin ja Posivan ONKALO-projektiin, myönteisesti. TVO:n ja Posivan maksamilla kiinteistöveroilla on merkittävä vaikutus Eurajoen kunnalle, ja muutkin alueen lähikunnat hyötyvät TVO:n työntekijöiden maksamista veroista. TVO ja OL3-työmaa ovat seutukunnan merkittäviä työllistäjiä ja taloudellisen hyvinvoinnin tuottajia sekä suoraan että välillisesti. Tuotteiden ja palveluiden ostot tuovat työtä ja toimeentuloa myös paikallisesti.