× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä
Etusivu  /  VASTUULLISUUS  /  Vastuullisuusraportointi  /  Olennaisuusanalyysi ja vastuullisuusnäkökohdat

OLENNAISUUSANALYYSI JA VASTUULLISUUSNÄKÖKOHDAT

Yhteiskuntavastuutiedot raportoidaan vuonna 2016 päivitetyn olennaisuusanalyysin mukaisesti TVO:n internet-sivuilla.

Olennaisuusanalyysin avulla tunnistetaan TVO:n sidosryhmien ja liiketoiminnan kannalta merkityksellisimmät vastuullisuuteen vaikuttavat näkökohdat. TVO:lle tärkeimpiä sidosryhmiä ovat henkilöstön lisäksi omistajat, viranomaiset, rahoittajat, päättäjät, paikallisyhteisö, alihankkijat, media ja suuri yleisö. Raportoinnin sisällön määrittelyn ja olennaisuusanalyysin lähtökohtana ovat Global Reporting Initiative (GRI) Standards –ohjeiston sisällön määrittelyä koskevat raportointiperiaatteet.

Olennaisuusanalyysin päivitystyö aloitettiin kartoittamalla TVO:n olennaisia näkökohtia yhtiön johdon, henkilöstön ja ulkoisten sidosryhmien keskustelujen ja mielipidetutkimuksista saadun tiedon perusteella. Aineistoa olennaisuusanalyysin tekemiseksi saatiin viimeisimmistä Energia-asennetutkimuksesta sekä sidosryhmätutkimuksesta, joka on suunnattu internet-kyselynä omistajille, päättäjille, virkamiehille, medialle, vaikuttajille, asiantuntijoille, kansalaisjärjestöille sekä henkilöstölle. Näiden lisäksi analyysin teossa huomioitiin vierailutoiminnan yhteydessä vierailta saatuja kommentteja ja kyselyitä. Olennaisten näkökohtien priorisoinnin jälkeen, analyysin lopputulemana, syntyi yhteiskuntavastuun avainhenkilöiden vahvistama olennaisuusmatriisi, josta käy ilmi yhtiön ja sen sidosryhmien näkemys TVO:lle tärkeistä vastuullisuuden näkökohdista, vastuullisuuden vaikutuksista ja yhteiskuntavastuun kehittämiskohteista. Priorisoinnin jälkeen olennaisuusmatriisi hyväksyttiin vielä yhteiskuntavastuun asiantuntijoiden ja johdon edustajien kesken käydyissä keskusteluissa. Sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja on hyväksynyt TVO:n tärkeimmät olennaiset näkökohdat ja vastuullisuusraportoinnin sisällön.

Olennaisuusanalyysin mukaan TVO:n merkittävimmät vastuullisuuden näkökohdat ovat korkeatasoinen turvallisuuskulttuuri, hyvä työyhteisö, omistaja-arvon turvaaminen sekä suomalaisten sähkönsaanti ja positiivinen ilmastovaikutus.


TVO_Olennaisten_vastuullisuusnakokohtien_paivitysprosessi_FIN_RGB_2.jpg


TVO_Olennaisuusmatriisi_FIN_RGB_3.jpg