HYVINVOINTIA JA TYÖLLISYYTTÄ

TVO hankkii tuotteita ja palveluita sekä paikallisilta että kansainvälisiltä toimijoilta.

TVO tuottaa hyvinvointia Satakunnassa tarjoamalla työmahdollisuuksia, kasvattamalla verotuloja sekä vilkastuttamalla ja kehittämällä suomalaista yritystoimintaa. TVO-konserni ja OL3-työmaa ovat seutukunnalla merkittävä työllistäjä ja taloudellisen hyvinvoinnin tuottaja sekä suoraan että välillisesti. Tuotteiden ja palveluiden ostot tuovat työtä ja toimeentuloa myös kansallisesti. Näiden lisäksi TVO ja Posiva maksavat kiinteistöveroa Eurajoen kunnalle.

TVO:lla oli vuonna 2016 noin 740 suomalaista materiaalin tai palvelujen toimittajaa, joista Satakunnan alueelta oli noin 185 yhteistyökumppania. Ulkopuolisen työvoiman osuus TVO:n liikevaihdosta oli 14 %. OL3 -työmaan laitostoimittajan keskimääräinen työmaavahvuus oli 2 219 henkilöä, jotka toivat osaltaan myönteistä talousvaikutusta koko Satakuntaan.

Ydinpolttoainehankintojen arvo vuonna 2016 oli 61,3 miljoonaa euroa. Ydinpolttoainetta kului sähköntuotannossa 54,4 miljoonan euron arvosta. TVO hankkii uraania ja polttoaineen valmistusketjuun liittyviä jalostuspalveluja vain hyväksymiltään vastuullisilta toimittajilta.

TVO maksaa ydinenergialain mukaisesti ydinjätehuollon tulevien kustannusten kattamiseksi ydinjätehuoltomaksua. Ydinjätehuoltorahasto vahvisti 2016 yhtiön vuoden 2015 ydinjätehuoltomaksuksi 11,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2016 ydinjätehuoltomaksu vahvistetaan vuonna 2017. Vuosittaista vaihtelua ydinjätehuoltomaksuun aiheuttavat muutokset rahaston reaalituotossa sekä mahdolliset ydinjätehuollon kustannusarvioiden päivitykset. TVO:n ydinjätehuollon kokonaiskustannukset olivat viime vuonna yhteensä 72,8 miljoonaa euroa.

yjhrahasto.png

investoinnit.png

tvo_vuosihuoltoihin_osallistuneet_yrtiykset.jpg


Henkilöstön rakenne