× Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää täältä

ARVOKETJU

TVO:n arvoketjun kaikissa vaiheissa varmistetaan ydinpolttoaineen turvallinen käyttö aina uraanin vastuullisesta hankinnasta käytetyn ydinpolttoaineen turvalliseen loppusijoitukseen asti.

TVO:n arvoketjussa on tunnistettavissa muun muassa omistaja- ja asiakasarvot sekä yhteiskunnallinen arvo. Tuottamalla ilmastoystävällistä sähköä turvallisesti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti TVO luo arvoa omistajilleen. Omistajien Olkiluodosta saama sähkö on myös asiakasarvoa, joka hyödyttää TVO:n osakkaita, suomalaista teollisuutta ja energiayhtiöitä, joita omistaa myös 132 suomalaista kuntaa. TVO:n yhteiskunnallisena arvona nähdään se, että TVO tuottaa noin 16 prosenttia suomalaisten käyttämästä sähköstä ja on siten merkittävä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjä. Lisäksi TVO alihankkijoineen luo työtä ja toimeentuloa suomalaisille. Arvoketjussa korostuvat vastuullisen sähköntuotannon lisäksi sähköntuotannon korkea kotimaisuusaste sekä alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden huolellinen valinta.

TVO:lla kattava toimitusketju

TVO:n tuotantoketju kattaa sähkön tuottamisen Olkiluodon ydinvoimalaitoksella sekä sen johtamisen valtakunnan kantaverkkoon, jota pitkin sähkö jaetaan käyttäjille. TVO:n toimitusketju kattaa kaikki toiminnot, rakenteet ja toimijat raaka-ainelähteiltä aina sähkönsaajille asti. Keskeisimpiä osia toimitusketjussa ovat polttoaineen hankinta ja valmistus, muut hankinnat, sähköntuotanto ja toimitus, ydinjätehuolto sekä käytetyn polttoaineen loppusijoitus.

Ensimmäisenä toimitusketjussa on ydinvoimalaitoksen polttoaine uraani, joka on luokiteltu sensitiiviseksi aineeksi, ja siihen kohdistuva tiukka viranomaisvalvonta on perusedellytys ydinenergian käytölle. Valvonnan perustana on Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus, Euratom Treaty. Kansallinen viranomainen Säteilyturvakeskus (STUK) valvoo Suomen ydinenergialain mukaisia toiminnanharjoittajia ja luvanhaltijoita. Lue lisää uraanin hankinnasta ja tuotantoprosessista .

Ydinvoimalaitosyksiköt OL1 ja OL2 ovat kiehutusvesilaitoksia, jotka tarvitsevat polttoaineensa raaka-aineena yhteensä noin 40 tonnia valmista matalarikasteista polttoaineuraania vuodessa. Polttoaineniput sijaitsevat laitosyksikön reaktoripaineastiassa, jossa vettä kierrätetään reaktorisydämen polttoainenippujen läpi. Lopputuloksena vesi kuumenee ja höyrystyy. Kylläinen höyry johdetaan paineastiassa olevan höyrynerottimen ja höyrynkuivaimen kautta höyrylinjoja pitkin korkeapaineturbiinille, sieltä välitulistimille ja lopuksi matalapaineturbiineille. Turbiinit on kytketty akselin välityksellä generaattoriin, joka tuottaa sähköä valtakunnan kantaverkkoon. Yksi Olkiluodon ydinvoimalaitosyksikkö tuottaa vuodessa noin seitsemän miljardia kilowattituntia sähköä. Lue lisää tuotteiden ja palveluiden hankinnasta .

Olkiluodon sähkön TVO tuottaa omistajilleen omakustannushintaan, mikä mahdollistaa erikokoisten sähköyhtiöiden ja sähkönkäyttäjien osallistumisen ydinvoiman kaltaisiin suurinvestointeihin ja hyötymisen suurtuotannon eduista. Omistajat vastaavat kaikista TVO:n toiminnan kustannuksista ja saavat vastineeksi TVO:n tuottaman sähkön omistusosuuksiensa suhteessa. Saamansa sähkön omistajat käyttävät joko itse tai myyvät edelleen. Sähköntuotannon lisäksi TVO:n vastuullisuus polttoainekierrossa ulottuu uraanin louhinnasta käytetyn polttoaineen loppusijoitukseen asti. Lue lisää ydinjätehuollosta ja loppusijoituksesta .

Toimitusketju kattaa niin materiaali-, tieto- kuin rahavirratkin. Lue lisää toiminnan materiaalivirroista ja rahavirroista .

TVO:n tuotantoketju - sähköä omistajille omakustannushintaan

mankalamalli_FI.png

Visiona on, että ydinsähkö on kilpailukykyistä ja sillä on vahva asema TVO:n sähkönsaajien tuotanto- ja investointivalikoimassa. Lue lisää sähköntuotannosta . Omakustannushintaisen Olkiluodossa tuotetun sähkön lisäksi omistaja-arvoa kasvattavat OL3:n käytön vakiinnuttaminen, tuloksellisuus ja kustannustehokkuus sekä asiakaslähtöisyys.

Omistaja-arvon lisäksi TVO:n tuottama sähkö hyödyttää asiakas-arvona TVO:n osakkaita, suomalaista teollisuutta, energiayhtiöitä ja kuntia. Suomi saa Olkiluodosta vakaata perusvoimaa. TVO:n yhteiskunnallinen arvo on, että TVO tuottaa noin kuudenneksen suomalaisten käyttämästä sähköstä ja on siten merkittävä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin edistäjä. Hyvinvoinnin edistäjänä TVO alihankkijoineen luo työtä ja toimeentuloa suomalaisille. Arvoketjussa korostuvat vastuullisen sähköntuotannon lisäksi sähkön korkea kotimaisuusaste sekä alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden huolellinen valinta.