hyvä työyhteisö lähtee kaikista

Anja Ussa (52)
AnjaUssa.jpgTeollisuuden Voima Oyj:n talousjohtaja. Johtoryhmän jäsen ja konsernin strategiaprosessin business partner.

Opiskelin 1980-luvun lopussa Helsingin Kauppakorkeakoulussa. Opiskeluni kestivät viisi vuotta ja pääaineeni oli laskentatoimi. Työurani alkoi Helsingissä, missä toimin ensin controllerina Suomen Henkel Oy:ssa ja myöhemmin Cultor Oy:ssä. Tämän jälkeen siirryin Tampereelle Suomen Trikoo Oy:n talouspäälliköksi. Puolisoni työn takia olemme muuttaneet useaan kertaan ja siirryin vielä Jämsänkoskelle Genencor International Oy:n controllerin tehtäviin. ämän jälkeen lähdimme kokeilemaan expatriaattien elämää Hampuriin, Saksaan kolmeksi vuodeksi, jolloin olin kotona
kolmen pienen lapsen kanssa.

Vuonna 2004 meillä oli jälleen muutto edessä ja muutimme Raumalle. Aloitin työt Teollisuuden Voimassa kustannuslaskijana. Vuodesta 2005 alkaen toimin controllerina ja vuonna 2012 minut nimitettiin talousjohtajaksi.

Nykyisessä työpaikassani olen siis tehnyt hyvin erilaisia taloushallinnon tehtäviä, joten talouden prosessit ja tilinpäätöksen laadinta ovat tulleet tutuiksi.

Useiden perheeni muuttojen myötä olen kokenut, että opiskelut kauppatieteellisessä ja erityisesti laskentatoimen parissa ovat antaneet minulle hyvän pohjan hakeutua uusiin tehtäviin uusilla paikkakunnilla. Olen onnistunut löytämään töitä, vaikka pian valmistumiseni jälkeen 90 –luvun alussa lamakin koetteli Suomea. On ollut rikkaus tehdä taloushallinnon tehtäviä hyvin erilaisissa yrityksissä, sillä olen ollut esimerkiksi kulutustavara liiketoiminnassa, teollisuuden entsyymituotannossa ja nykyisin työskentelen ydinvoimayhtiössä.

Nykyisissä työtehtävissä ei voi sanoa, että olisi tavallista työviikkoa, mikä on mielestäni hyvä. Pidän siitä, että tehtävät vaihtelevat ja viikot ovat erilaisia. Strategiaprosessi ja johtamisen vuosikello rytmittävät kalenterivuoden tehtäviä. Samoin julkisen yhtiön raportointivelvollisuudet tuovat oman rytmityksensä kalenterivuoteen. Työtehtäviäni ovat myös erilaiset projekti- sekä suunnittelutehtävät, joita tehdään yhdessä erilaisissa foorumeissa.

Minua innostavat työssäni uudet ja erilaiset tehtävät. Haluan olla mukana johtamassa muutosta, sillä aika ajoin työelämässä tarvitsee tehdä muutoksia sekä toimintatavoissa että toimintamalleissa. Maailma muuttuu koko ajan ja meidän pitää olla valmiita ajattelemaan asioita uudella tavalla. Haasteena muutoksessa on se, että me jokainen koemme muutoksen aina eri tavalla. Osalle meistä muutos on haaste ja mahdollisuus, jotkut meistä näkevät muutoksen ensin aina uhkana. Nykyisin työelämässä verkostoituminen on erittäin tärkeää, samoin kuin osaamisen suunnitelmallinen kehittäminen strategian ja tavoitteiden toteuttamiseksi myös muutosten aikana.

Koen, että työyhteisössä on tärkeää, että jokainen saa olla oma itsensä. Kun asioita tehdään yhdessä, niin on mahdollista iloita onnistumisista sekä oppia yhdessä myös virheistä. Keskinäinen arvostus ja luottamus ovat keskeisiä työyhteisön arvoja. Minä haluan olla itse sekä haluan itselleni työkaverin, joka innostaa ja sparraa sekä rakentaa ja osoittaa luottamusta. Tärkeää on myös osata kysyä ja kyseenalaistaa asioita.

Yhteistyöllä ja jokapäiväisellä tekemisellä sekä yhteisillä tavoitteilla ja selkeällä suunnalla syntyy työyhteisön ilmapiiri. Työyhteisössä on tärkeää, että kunnioittamme toinen toisiamme. Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, että on hyvä työyhteisö.