Työkalut
In English   A+   A- Lataa PDF-tiedostoja
Näytä liitetieto:

    Vastuullinen johtaminen

    TVO:ssa yhteiskuntavastuu on liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy TVO:n arvojen, tavoitteiden, yhteiskuntavastuupolitiikan sekä lainsäädännön ja sidosryhmien odotusten perusteella.

    Yhteiskuntavastuu 2013 -raportin Vastuullisen johtamisen teema sisältää toimitusjohtajan katsauksen, toimintaympäristön kuvauksen, strategiset tavoitteet, hyvän hallintotavan, riskienhallinnan ja johtamisjärjestelmän kuvaukset sekä yhtiötason politiikat ja toimintaohjeen.