Teho
OL1: (MW) / OL2: (MW) / Tuotantokaaviot
 

OL1 ja OL2

 
TVO:n ydinvoimalaitosyksiköt Olkiluoto 1 ja Olkiluoto 2 (OL1 ja OL2) ovat identtisiä, ja ne on varustettu kiehutusvesireaktorilla.

Kummankin laitosyksikön nykyinen nettosähköteho on 880 megawattia (MW). OL1-yksikkö kytkettiin ensimmäisen kerran valtakunnan kantaverkkoon syyskuussa 1978 ja OL2-yksikkö helmikuussa 1980.

TVO pitää OL1- ja OL2-laitosyksikkönsä jatkuvasti uudenveroisina kehittäen niitä systemaattisesti vastaamaan nykyaikaisia vaatimuksia vuosihuoltojen ja modernisointihankkeiden avulla. Lue lisää vuosihuolloista
uraani_polttoaineena_400px.jpg

Uraani polttoaineena

TVO:n laitosyksiköt OL1 ja OL2 tarvitsevat vuoden aikana polttoaineenaan yhteensä noin 40 tonnia matalarikasteista uraania. Polttoaineen hankinnassa käytetään hajautettua hankintaketjua, ja jokaiselle ketjun vaiheelle on useita toimittajia.

TVO:lla on pitkäaikaisia sopimuksia johtavien uraanin toimittajien kanssa, joita TVO seuraa ja arvioi jatkuvasti. Uraania hankitaan vain niiltä toimittajilta, jotka täyttävät TVO:n asettamat tiukat vaatimukset. Lue lisää uraanista